Forum IT Moldova

Notificări
Șterge tot

Tastatura


Luna
Postări: 279
 Luna
Admin
Topic starter
(@elucy)
Reputable Member
S-a alăturat: 3 ani în urmă

Tastatura

 

Keyboard clipart standard, Picture #2876359 keyboard clipart standard

Tastatura sau keyboard-ul este utilizată pentru introducerea informațiilor de orice natură (date, programe, comenzi, texte) și face parte din configurația minimă a oricărui calculator.

Tastaturile au evoluat odată cu generațiile de calculatoare. Ele au prezentat o diversitate foarte mare însa cu timpul au înregistrat o standardizare din punct de vedere al funcțiilor, numărului de taste.

Tastatura are următoarele grupuri de taste:

  1. Tastele alfa-numerice sunt dispuse în zona centrala a tastaturii și servesc pentru introducerea textelor alfa-numerice, a caracterelor speciale și a comenzilor (caracterele alfabetice ce pot fi introduse în format majuscul sau minuscul), dispuse ținând cont de sistemul optim de dactilografie.
  2. Tastele numerice cu ajutorul cărora se introduc date numerice. Acestea sunt dispuse în doua zone: un grup de taste numerotate de la 0 la 9 dispuse pe un singur rând, deasupra tastelor alfabetice și un alt grup simbolizate tot cu cifre, dar având o dispunere matriceala, plasate în partea dreapta a tastaturii (acestea sunt utilizate pentru introducerea rapida a datelor, îndeosebi de către operatorii de rutina). Unele taste numerice au funcții duble și sunt simbolizate corespunzător.
  3. Tastele funcționale simbolizate cu (F1, F2 ... F12), servesc pentru activarea unor funcții, a unor grupe de comenzi etc. De reținut ca aceste taste îndeplinesc funcții specifice programului sau sistemului de programe ce se executa la un moment dat, iar unele îndeplinesc funcțiile programate de utilizator.
  4. Taste pentru deplasarea cursorului și a textului pe ecran care grupează:

.   tastele cu săgeți (Ÿ, ,¡,¢).

.   tasta tabulator (TAB).

.   Page Down / Page Up   determina  deplasarea  cursorului  pe  text  cu  o pagina/ecran înainte, respectiv înapoi;

.   HOME  - muta cursorul în coltul din stânga sus, dacă se afla pe  prima coloana indiferent de linie, sau muta cursorul la începutul liniei curente;

.   END - poziționează cursorul la sfârșitul liniei curente, sau în coltul din stânga jos, dacă se afla pe ultima coloana a unei linii.

  1. Taste pentru schimbarea funcției altor taste sau pentru generarea unor comenzi, din care fac parte:

.   CAPS-LOCK -  este o tasta alternativa care face trecerea de la scrierea alfanumerică cu majuscule la scrierea cu minuscule (litere mici) și invers;

.   SHIFT -  are funcție similara tastei CAPS-LOCK, însa are efect numai cât este activata (prin apăsare); este utila si pentru scrierea caracterelor aflate în partea de sus a unei taste (SHIFT + tasta ce conține caracterul)

.   ALT -  este acționată împreună cu alte taste determinând generarea unei comenzi sau chiar a unor instrucțiuni de program;

.   CTRL - se utilizează în combinație cu alte taste pentru generarea si transmiterea unor comenzi de control și dirijare;

  1. Taste pentru control și corecție. Din aceasta categorie fac parte tastele care servesc pentru corecții într-un text afișat sau pentru controlul unor funcții ale sistemului cum sunt:

.   PAUSE BREAK -  suspenda temporar afișarea liniilor pe ecran sau, în asociere cu tasta  CTRL poate  să suspendeze execuția unui program. Reluarea afișării sau execuției se face acționând o tasta oarecare.

.   PRINT SCREEN -  memorează în Clipboard conținutul ecranului;

.   ENTER -   marchează  terminarea  unei   linii   introdusa  de   la tastatura  (o  comanda,  o  instrucțiune  sau  o  linie  de  date),  și transmiterea acesteia către calculator concomitent cu avansul la rândul (linia) următor(oare).

.   ESC -  suspendă execuția programului sau a comenzii curente și determina revenirea la pasul (ecranul) imediat anterior;

.   INSERT -  este o tastă alternativă care determina trecerea la modul de lucru "Insert" (orice caracter tastat se inserează din poziția cursorului prin suprascriere pe eventuale caractere existente la acea poziție) sau la modul de lucru "Edit" (caracterul tastat este introdus la poziția curenta a cursorului, deplasând eventuale caractere ce îi urmează la dreapta);

.   Del -  șterge caracterul din dreapta cursorului;

.   BackSpace -  șterge caracterul de la stânga cursorului.

 

Recent au apăru și tastaturi cu butoane pentru controlul perifericelor multimedia. Tastaturile au un cod intern propriu care poate fi schimbat prin comenzi de configurare, în funcție de particularitățile fondului lingvistic utilizat într-o țara în care se utilizează tastatura respectiva. Cele mai răspândite tastaturi în lume sunt cele de tip anglo-saxon, numite și tastaturi de standard american. Ele sunt utilizate și în țara noastră.

Tastatura are capacitatea de a memora temporar o linie de date, o linie de comanda/instrucțiuni program și permite efectuarea corecturilor necesare, înainte de transmiterea acestora în memoria interna a calculatorului prin acționarea tastei ENTER .

 

Tastatura unui calculator personal include un controller specific (de exemplu Intel 8042), care permite comunicarea cu acest dispozitiv periferic de intrare prin intermediul unei linii seriale. Atunci când o tastă este apăsata, tastatura transmite un cod către controller-ul sau intern. Programul din 8042 transforma codul  din tastatura într-un cod denumit SCAN CODE. Atunci când este apăsata o tasta, se va serializa caracterul care este asimilat tastei respective în buffer-u\ tastaturii denumit și input stream.

Controller-ul tastaturii întrerupe procesul de fiecare data când un eveniment are loc la nivelul tastaturii, adică apăsarea unei taste, generând o întrerupere. În BIOS există un software dedicat tratării întreruperilor (ISR - Interrupt Service Routine) care va citi codurile transmise de controller tastaturii și "va înțelege" ce s-a întâmplat.

 

Un SCAN CODE conține un număr de 8 biți care indica care dintre taste este implicata într-un eveniment la nivelul tastaturii. Cel mai mare bit al acestui cod este egal cu 1 dacă evenimentul corespunde unei taste eliberate și 0 atunci când este apăsată, iar restul de șapte semnifică o tastă anume.

De exemplu, un SCAN CODE = lEh înseamna că tasta A a fost apăsată, iar B3h că tasta a fost eliberată.

În acest fel controller-ul poate genera același cod de taste atâta timp cât operatorul tine tasta apăsată.

 

Tastele Ctrl, Shift și Alt au propriul lor SCAN CODE, iar starea acestor taste este comunicata permanent memoriei de către BIOS. Astfel, la fiecare SCAN CODE, rutina BIOS va consulta starea tastelor Shift, Ctrl, Alt, NumLock etc. și îi va asigura un cod ASCII corespunzător, dacă ele au fost acționate simultan cu alte taste.

Toate tastaturile au aceeași funcție: detectarea tastelor care sunt apăsate și trimiterea informațiilor corespunzătoare către calculator. Tehnologia folosită pentru acest proces - modul electric de funcționare a tastaturii - poate să afecteze robustețea și longevitatea tastaturii.

 

 

Mulți utilizatori consideră că folosirea unei tastaturi externe cu comenzile rapide de la tastatură pentru Excel pentru Windows îi ajută să lucreze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră comenzile rapide de la tastatură pentru Excel pentru Windows.

Note: 

  • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.
  • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

 

Comenzile rapide de la tastatura:

Comenzi rapide de la tastatură în Excel pentru Windows

Combinații de taste Microsoft Word și Windows

Combinații de taste utile în Windows 10

Comenzi practice în Linux 

 

Distribuie: