Forum IT Moldova

Notificări
Șterge tot

[Rezolvat] HTML


Luna
Postări: 279
 Luna
Admin
Topic starter
(@elucy)
Reputable Member
S-a alăturat: 3 ani în urmă

HTML

HTML (abreviere de la Hypertext Markup Language) reprezintă structura oricărei pagini Web.

HTML nu este un limbaj de programare, nu sunt variabile, expresii, tipuri de date, structuri de control. HTML este un limbaj descriptiv, prin care sunt descrise elementele structurale ale paginii de Web: titlurile, listele, tabelele, paragrafele, legăturile cu alte pagini, precum şi aspectul pe care îl are pagina din punct de vedere grafic.

HTML este modul în care îi comunicam browserului ce elemente dorim să introducem în pagina Web și care este aspectul acestora.

HTML nu este limbaj case-sensitive, nu face distincția între literele mici şi cele majuscule. Ceea ce înseamnă că indiferent cum scriem etichetele, cu litere mari sau cu litere mici, ele vor fi corect interpretate de browser. Astfel, vom utiliza o convenție de notație în care tag-urile (etichetele) HTML sunt scrise cu majuscule iar atributele asociate sunt scrise cu litere mici pentru o diferențiere mai bună și evidențierea acestora.

 

1. Taguri (Elemente de baza)

 

<HTML> </HTML>

Definește un fișier in format Web

<HEAD> </HEAD>

Antetul documentului

<TITLE> </TITLE>

Titlul documentului

<BODY> </BODY>

Corpul paginii HTML

BGCOLOR = culoare

Culoarea de fond a paginii

TEXT=culoare

Culoarea textului pe paginii

LINK=culoare

Culoarea legaturiilor nevizitate din paginii

VLINK=culoare

Culoarea legaturiilor vizitate din paginii

ALINK=culoare

Culoarea legaturiilor pe durata clicului executat de utilizator

BACKGROUND = url

Imaginea de fond pentru pagina

<P>

Paragraf

<Hn> <Hn>

Nivel de subtitlu al documentului (n = 1-6)

<FONT> </FONT>

Specifica atribute ale textului încadrat

SIZE=n

Dimensiunea textului este 1-7

FACE="a,b"

Specifica fontul: a, dacă este disponibil, sau b

COLOR=s

Culoarea textului: fie un nume de culoare , fie o valoare RGB

<BR>

Linie noua

<PRE> </PRE>

Informație pre formatata

<!-- -->

Comentariu HTML

<CENTER> </CENTER>

Centreaza materialul in pagina

<HR>

Rigla orizontala

SIZE=x

Înălțimea riglei in pixeli

WIDTH=x

Lățimea riglei in pixeli sau in procente

NOSHADE

Dezactivează afișarea umbrei pentru rigla orizontala

ALIGN=x

Alinierea riglei orizontala in pagina (left, center, right)

COLOR=x

Culoarea riglei orizontale(numai pentru IE)

<A> </A>

Marcaj de tip ancora

HREF=url

Referința hipertext

HREF=#nume

Referința către o ancora interna

Name=nume

Definiția unei ancore interne

 

 

 

2. Elemente pentru liste 

 

<DD>

Descriere definiție

<DL> </DL>

Lista de tip definiție

<DT>

Termen de definiție

<LI>

Element de lista

<OL

Lista ordonata (numerotata)

TYPE=tip

Tipul numerotării. Valori posibile: A, a, I, i, 1

START=x

Numarul de început al listei ordonate

<UL

Lista neordonata (marcata)

TYPE=forma

Forma marcajului. Valori posibile: circle, square, disc.

 

3. Elemente pentru formatarea caracterelor 

 

<B> </B>

Afișează text cu caractere aldine

<I> </I>

Afișează text cu caractere cursive

<U> </U>

Afișează text subliniat

<TT> </TT>

Text cu font monospațiatu

<CITE> </CITE>

Citare bibliografica

<CODE> </CODE>

Listing de program

<EM> </EM>

Stil logic de evidențiere

<KBD> </KBD>

Text de la tastatura

<STRONG> </STRONG>

Evidențiere logica puternica

<VAR> </VAR>

Program sau variabila

<BASEFONT SIZE = n>

Specifica dimensiunea implicita a fontului din pagina

 

4. Elemente pentru cadre 

 

<FRAMESET> </FRAMESET>

Definirea redactării paginii

COLS=x

Numarul și mărimea relativa a coloanelor

ROWS=x

Numarul și mărimea relativa a liniilor

BORDER=x

Specifica starea "on" (activa) sau "off" (inactiva) pentru chenarul cadrului FRAMESET (1 sau 0)

FRAMEBORDER = x

Specifica mărimea chenarului

FRAMESPACING = x

Mărimea spațiului dintre doua cadre adiacente

<FRAME>

Definiția unui anumit cadru

SRC=url

URL-ul sursa pentru cadru

NAME=nume

Numele cadrului (utilizat împreună cu TARGET=nume ca parte componenta a marcajului de tip ancora <a>

SCROLLING=scrl

Definește opțiunea barei de derulare.Valori posibile: on(activa), off(inactiva), auto (automat)

FRAMEBORDER=x

Mărimea chenarului din jurul cadrului

MARGINHEIGHT=x

Spațiul suplimentar de deasupra și dedesubtul unui anumit cadru

MARGINWIDTH=x

Spațiu suplimentar la stânga și la dreapta unui anumit cadru

<NOFRAMES> </NOFRAMES>

Secțiunea de pagina afișata pentru utilizatorii care nu pot vedea un cadru

<IFRAME>

Cadru intern (numai pentru (IE)

SRC=url

Sursa cadrului

NAME=s

Numele ferestrei (util pentru TARGET)

HEIGHT=x

Înălțimea cadrului înglobat

WIDTH=x

Lățimea cadrului înglobat

 

5. Elemente pentru tabele

 

<TABLE> </TABLE>

Tabel HTML

BORDER=x

Chenarul tabelului

CELLPADDING=x

Spațiul suplimentar in cadrul celulelor tabelului

CELLSPACING=x

Spațiul suplimentar intre celulele tabelului

WIDTH=x

Lățimea impusa tabelului

FRAME=valoare

Ajustarea fina a tabelului

RULES=valoare

Ajustarea fina a riglelor tabelului

BORDERCOLOR = culoare

Specifica culoarea chenarului tabelului

BORDERCOLORLIGHT = culoare

Cea mai deschisa culoare din cele doua culori specificate

BORDERCOLORDARK = culoare

Cea mai închisa culoare din cele doua culori specificate

ALIGN=left

Aliniază tabelul la marginea din stânga a paginii, iar textul curge in partea dreapta

ALIGN=right

Aliniază tabelul la marginea din dreapta a paginii, iar textul curge in partea stânga

HSPACE=x

Spațiu suplimentar pe orizontala in jurul tabelului

VSPACE=x

Spațiu suplimentar pe verticala in jurul tabelului

COLS=x

Specifica numărul de coloane ale unui tabel

<COLGROUP> </COLGROUP>

Definește un set de definiții de coloane cu ajutorul marcajului <col>

<COL WIDTH=x>

Definește lățimea unei coloane exprimata in pixeli

<THEAD> </THEAD>

Definește titlul tabelului

<BODY> </TBODY>

Definește corpul tabelului

<TR </TR>

Linie de tabel

BGCOLOR=culoare

Specifica culoarea de fond pentru întreaga linie

ALIGN=aliniere

Alinierea celulelor de pe linia curenta (left, center, right)

<TD </TD>

Celula de date a tabelului

BGCOLOR=culoare

Specifica culoarea de fond pentru celula de date

COLSPAN=x

Numarul de coloane pe care se întinde celula curenta de date

ROWSPAN=x

Numarul de linii pe care se întinde celula curenta de date

ALIGN=aliniere

Alinierea materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (left, right, center)

VALIGN=aliniere

Alinierea pe verticala a materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (top, bottom, middle)

BACKGROUND=url

Specifica imaginea de fond pentru celula tabelului

NOWRAP

Nu permite despărțirea textului pe linii in cadrul unei celule

ALIGN=baseline

Aliniază celule de date cu linia de baza a textului adiacent

ALIGN=caracter

Aliniază o coloana fata de un anumit caracter (caracterul prestabilit este ".")

ALIGN=justify

Aliniază atât marginea din stânga cat și marginea din dreapta a unui text

 

6. Elemente pentru adăugarea imaginilor

 

<IMG

Marcajul de introducere a imaginilor

SRC=url

Sursa fișierului grafic

ALT=text

Textul alternativ de afișat, dacă este necesar

ALIGN=aliniere

Alinierea imaginii in pagina. Valori posibile: top (sus), middle(in mijloc), bottom (jos), left (in stânga), right (la dreapta)

HEIGHT=x

Înălțimea imaginii (in pixeli)

WIDTH=x

Lățimea imaginii

BORDER=x

Chenarul din jurul imaginii, atunci când aceasta este utilizata ca hiperlegătură

HSPACE=x

Spatiul suplimentar pe orizontala din jurul imaginii (in pixeli)

VSPACE=x

Spatiul suplimentar pe verticala din jurul imaginii (in pixeli)

 

 

7. Elemente pentru formulare

 

<FORM> </FORM>

Formular HTML activ

ACTION=url

Programul CGI de pe serverul care recepționează datele

METHOD=metoda

Modul in care datele sunt transmise serverului(GET sau POST)

<INPUT

Camp de text sau alte date de intrare

TYPE=opțiune

Tipul câmpului de intrare <INPUT>. Valori posibile: text,password,checkbox,hidden,file, radio,submit,reset,image.

NAME=nume

Numele simbolic al valorii câmpului

VALUE=valoare

Conținutul prestabilit al câmpului de text

CHECKED= opțiune

Buton/caseta marcata in mod prestabilit

SIZE=x

Numarul de caractere al unui camp de text

SIZE=x

Numarul maxim de caractere acceptate

<SELECT> </SELECT>

Grup de casete de validare

NAME=nume

Numele simbolic al valorii câmpului

SIZE=x

Numarul de articole de meniu care se afișează odată (prestabilit=1)

MULTIPLE=x

Permite selecția unor articole de meniu multiple

<OPTION

Alegerea particulara într-un domeniu <SELECT>

VALUE=valoare

Valoarea rezultanta a acestei selecții din meniu

<TEXTAREA> </TEXTAREA>

Camp de intare de tip text pe linii multiple

NAME=nume

Numele simbolic al valorii câmpului

ROWS=x

Numarul de linii al casetei de text

COLS=x

Numarul de coloane (caractere) pe linie al casetei de text

<FIELDSET> </FIELDSET>

Împarte formularul in parți logice

<LEGEND> </LEGEND>

Numele asociat setului de câmpuri (fieldset)

ALIGN=s

Specifica alinierea legendei (explicației) afișate (top,bottom,left,right)

TABINDEX=x

Specifica ordinea elementelor atunci când utilizatorul apasă tasta Tab

ACCESKEY=c

Specifica tasta care asigura comanda rapida de la tastatura asociata unui anumit element

DISABLED

Elementul este inactiv, dar este afișat pe ecran

READONLY

Elementul este afișat pe ecran dar nu poate fi editat

 

8. Elemente avansate

 

<STYLE> </STYLE>

Specifica informații referitoare modelul de stiluri

TYPE=val

Tipul modelului de stiluri. De regula "text/css"

<SCRIPT> </SCRIPT>

Include un script de regula Javascript, in pagina Web

LANGUAGE=limbaj

Limbajul utilizat

EVENT=eveniment

Eveniment care declanșează execuția unor scripturi specifice

FOR=numeobiect

Numele obiectului din pagina asupra căruia acționează scriptul

 

Caractere speciale româneşti

 

ă

&#259

 ş

ş

ţ

&#355

î

&#238

â

â

Ă

&#258

Ş

&#350

Ţ

&#354

Î

&#206

Â

&#194

 

 

Distribuie: