Forum IT Moldova

Componentele unui S...
 
Notificări
Șterge tot

Componentele unui SGBD


Luna
Postări: 279
 Luna
Admin
Topic starter
(@elucy)
Reputable Member
S-a alăturat: 3 ani în urmă

Componentele unui SGBD

 

Componentele unui sistem de gestiune al bazelor de date pot fi: hardware, software, date, proceduri, resurse umane.

1. Componenta hardware

Reprezentată de un singur calculator personal, un singur calculator mainframe sau o reţea de calculatoare. De obicei, într-o reţea de calculatoare, se aplică schema client-server, schemă în care programele back-end reprezintă serverul iar cele front-end reprezintă clienţii.

 

2. Componenta software. Alcătuită din:

 • programele sistemului de gestiune al bazei de date;
 • programele aplicaţie scrise de obicei în limbaje de programare de generaţia a III-a (CPascalCobol) sau SQL încorporat într-un limbaj de generaţia a III-a;
 • sistemul de operare;
 • programe de reţea.

 

3. Datele acționează ca o punte de legătură între componentele maşină (hardware şi software) şi componenta umană. Baza de date conţine atât datele operaţionale (setul de înregistrări pe care se lucrează) cât şi metadatele. Structura bazei de date este numită schemă.

 

4. Procedurile reprezintă instrucțiunile şi regulile aplicate în proiectarea şi utilizarea bazei de date. Acestea pot fi:

 • deschiderea unei sesiuni de lucru în sistemul de gestiune al bazei de date;
 • pornirea sau oprirea sistemului de gestiune al bazei de date;
 • utilizarea unui program de aplicaţie sau a unei funcții a sistemului de gestiune al bazei de date;
 • efectuarea de copii de siguranță;
 • tratarea defecțiunilor hardware şi software;
 • modificarea structurii unui tabel, reorganizarea bazei de date, îmbunătățirea performanțelor, arhivarea datelor. 

 

5. Resursele umane sunt reprezentate de: administratorul de date, administratorul bazei de date, proiectanţii de baze de date și utilizatorii finali.

 

Spoiler
Administratorul de date

Administratorul de date este responsabil de gestionarea resurselor de date şi proiectarea conceptual / logică a bazei de date.

 

Spoiler
Administratorul bazei de date

Administratorul bazei de date este responsabil de realizarea fizică a bazei de date ce implică proiectarea şi implementarea acesteia. Administratorul bazei de date este o persoană care are în răspundere controlul centralizat al datelor şi al aplicaţiilor ce folosesc aceste date. Îndatoririle administratorului bazei de date cuprind:

 • defineşte schema bazei de date, ceea ce presupune scrierea unui set de definiţii în limbajul de definire a datelor care apoi să poată fi compilate de către un compilator DDL şi transformate într-un set de tabele păstrate în catalogul sistemului;
 • defineşte structura de stocare şi a metodele de acces prin scrierea unui set de definiţii transferate compilatorului;
 • modifică schema şi organizarea fizică prin scrierea unui set de definiţii utilizate de către compilatorul DDL pentru a face modificările cerute în tabele;
 • asigură securitatea prin acordarea drepturilor de acces utilizatorilor pe baza unor conturi de utilizator create în acest scop;
 • verifică respectarea constrângerilor de integritate ori de câte ori se introduc date în baza de date;
 • monitorizează toate activităţile utilizatorilor;
 • monitorizează creşterea dimensiunilor bazei de date;
 • îşi formează o imagine de ansamblu asupra sistemului, urmărind părţile tari şi slabe ale acestuia;
 • asigură controlul concurenţei prin alegerea tipului de blocare ce va fi folosit atunci când aceleaşi date sunt folosite de mai mulţi utilizatori în acelaşi timp;
 • asigură fiabilitatea sistemului în cazul apariţiei unor

 

Spoiler
Proiectanţii de baze de date

Proiectanţii de baze de date, care pot fi:

 1. Proiectant de baze de date logice:
  • identifică datele (entităţi şi atribute);
  • identifică relaţiile dintre date;
  • identifică constrângerile;
  • identifică regulile ce descriu principalele caracteristici ale datelor;
  • implică utilizatori în realizarea modelului de
 2. Proiectant de baze de date fizice:
  • transpune modelul logic într-un set de tabele şi constrângeri;
  • selectează structuri de stocare şi metode de acces specific;
  • asigură securitatea

 

Spoiler
Utilizatorii finali

Utilizatorii finali, care pot fi de următoarele categorii:

 • Programatorii de aplicaţii. Aceştia sunt profesioniştii ce interacţionează cu sistemul folosind instrucţiuni scrise în limbajul de manipulare a datelor pe care le încorporează în cadrul unor interfeţe create în alte limbaje de programare. Precompilatorul DML converteşte apelurile scrise în limbajul de manipulare a datelor în proceduri specifice limbajului gazdă. Compilatorul limbajului gazdă generează apoi codul
 • Utilizatori cu pregătire specială. Aceştia interacţionează cu sistemul fără a scrie programe, dar ei formulează cereri pentru a extrage date din baza de date cu ajutorul instrucţiunilor specifice limbajului de manipulare a datelor. Aceste cereri sunt transmise procesorului de interogare care desparte o instrucţiune specifică limbajului de manipulare a datelor în instrucţiuni specifice modulului de administrare a bazei de
 • Utilizatori specializaţi. Aceştia sunt utilizatori cu pregătire specială care scriu programe aplicaţie specializate pentru diverse zone de interes (sisteme CADsisteme expert).
 • Utilizatori obişnuiţi. Aceştia sunt utilizatori care interacţionează cu sistemul folosind interfeţele create de programatorii de aplicaţii.

Distribuie: